Sempozyuma Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl TBD – BD Preanalitik Evre Sempozyumu’nu 28 – 29 Nisan 2018 tarihinde Kayserili meslektaşlarımızın ev sahipliğinde Hilton Kayseri’de yapıyoruz.

Sempozyumda preanalitik evrenin can alıcı sorunları yanı sıra, preanalitik evreye yönelik eğitim ve günümüzde preanalitk evrenin daha da önem kazandığı bir uygulama olarak şehir hastanelerinde laboratuvar pratiği de tartışılacaktır. Bilimsel programda yer alacak başlıca konu başlıkları aşağıda verilmektedir.

Her zaman olduğu gibi sempozyumda sunulan bildiriler, SCI-E’de listelenen Türk Biyokimya Dergisi – Turkish Journal of Biochemistry özel sayısında yayımlanacaktır. Program elverdiği ölçüde özellikle genç meslektaşlarımıza sözlü bildiri sunma imkanı da sağlanacaktır.

Sizleri ilkbaharın son demlerine doğru ülkemizin bu hoş yöresinde zengin sempozyum programını paylaşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Doğan Yücel
TBD Başkanı