Bilimsel Program

TBD-BD Preanalitik Evre Sempozyumu – Bilimsel Program
28 Nisan 2018, Cumartesi
09:00 – 13:00 Kayıt
13:00 – 13:30 Açılış
13:30-14:00 Ulusal Güvenlik Raporlama Sisteminde Laboratuvar Preanalitik Süreç Hatalarının İzlenmesi
Dilek Tarhan
14:00 – 14:30 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi
Ferzane Mercan
14:30 – 15:00 Ara
15:00 – 15:20 Preanalitik Evrede Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi
Canan Yılmaz
15:20 – 15:40 Preanalitik Kalite Indikatörleri ve Raporlanması
Funda Güçel
15:40 – 16:00 Preanalitik Evrede Risk Yönetimi
Güzin Aykal
16:00 – 16:20 Preanalitik Sürecin Takibinde LBYS ve HBYS
Cihan Coşkun
16:20 – 16:40 EFLM Preanalitik Çalışma Gubu Güncel Çalışmaları
Pınar Eker
16:40 – 17:00 Ara
17:00 – 17:20 Preanalitik Evrede Eğitimin Önemi – Bağnu Orhan
17:20 -17:40 Çocuklardan ve Kataterden Kan Alma – İpek Çınaroğlu
17:40-18:00 Plazma mı, Serum mu? Analitlere Etkileri
Günnur Dikmen
18:00 -18:20 Numune Alma Tüpleri Validasyonu ve Verifikasyonu
Berrin Berçik İnal
18:20-19:00 Sözlü Sunumlar
                                                             29 Nisan 2018, Pazar
09:00 – 09:20 İmmünokimyada Preanalitik Evre
Didem Barlak Keti
09:20 – 09:40 İleri Analiz Tekniklerinde (Kütle Spektrometri, Atomik Absorbsiyon vb.) Preanalitik Evre
Fehime Benli Aksungar
09:40 – 10:00 Terapötik ve Bağımlılık Yapan İlaç Analizlerinde Preanalitik Evre
Çiğdem Karakükçü
10:00 – 10:20 Kan Gazı ve pH Testleriyle İlgili Preanalitik Evre
Cevat Yazıcı
10:20 – 10:40 Sözlü Sunumlar
10:40 – 11:00 Ara
11:00 – 11:20 Pnömatik Sistemler: Özellikleri Ve Preanalitik Evredeki Önemleri
Çiğdem Sönmez
11:20 – 11:40 Santrifügasyon ve Preanalitik Hatalar, Testlere Yansımaları
Alper Gümüş
11:40 – 12:00 Numune Hazırlamanın Preanalitik Evredeki Önemi: Ekipman ve Pipetleme
Koza Murat
12:00 – 12:20 Preanalitik Evre Ile Ilgili Vaka Sunumları I
Fatma Taneli
12:20 – 12:40 Sözlü Sunumlar
12:40 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:20 Hematoloji ve Flow Sitometri Laboratuvarlarında Preanalitik Evre
Mesude Falay
14:20 – 14:40 Hemostaz Laboratuvarlarında Preanalitik Evre
Sabahattin Muhtaroğlu
14:40 – 15:00 TBD Hemostaz Testlerinde Preanalitik Evre Anket Sonuçları
Mehmet Şeneş
15:00 – 15:20 Sözlü Sunumlar
15:20 – 15:40 Ara
15:40 – 16:00 Şehir Hastaneleri Sürecinde Preanalitik Evre
Aylin Haklıgör, Damla Kayalp
16:20 – 16:40 Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Preanalitik Hata Kaynakları
Fazıla Erkal
16:20 – 16:40 Postürün ve Egzersizin Laboratuvar Testlerine Etkileri
Ayfer Çolak
16:40 – 17:00 Preanalitik Evre İle İlgili Vaka Sunumları II
Esin Avcı
17:00 – 17:30 Kapanış