Bilimsel Program

28 Nisan 2018, Cumartesi
09:00 – 13:00 Kayıt
12:00 – 13:00  Öğle Yemeği  
13:00 – 13:30 Açılış
13:30-14:30 Oturum Başkanları:
Fatma Meriç Yılmaz, Ali Ünlü
13:30-14:00 Ulusal Güvenlik Raporlama Sisteminde Laboratuvar Preanalitik Süreç Hatalarının İzlenmesi –Dilek Tarhan
14:00 – 14:30 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi – Ferzane Mercan
14:30 – 15:00 Ara
15:00-16:40 Oturum Başkanları:
Ferhan Girgin Sağın,  Yavuz Siliğ
15:00 – 15:20 Preanalitik Evrede Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi – Canan Yılmaz
15:20 – 15:40 Preanalitik Kalite Indikatörleri ve Raporlanması – Funda Güçel
15:40 – 16:00 Preanalitik Evrede Risk Yönetimi – Güzin Aykal
16:00 – 16:20 Preanalitik Sürecin Takibinde LBYS ve HBYS – Cihan Coşkun
16:20 – 16:40 EFLM Preanalitik Çalışma Gubu Güncel Çalışmaları – Pınar Eker
16:40 – 17:00 Ara
17:00-19:00 Oturum Başkanları:
Muhittin Serdar, Oytun Portakal
17:00 – 17:20 Preanalitik Evrede Eğitimin Önemi – Bağnu Orhan
17:20 -17:40 Çocuklardan ve Kataterden Kan Alma – İpek Çınaroğlu
17:40-18:00 Plazma mı, Serum mu? Analitlere Etkileri – Günnur Dikmen
18:00 -18:20 Numune Alma Tüpleri Validasyonu ve Verifikasyonu –  Berrin Berçik İnal 
18:20-18:40 Plazma tüplerinin acillerde kullanımı – Ebubekir Bakan
18:40-18:47 S-001 İki farklı örnek alma tüpü ve farklı saklama koşullarının amonyak düzeyine etkisi – Halef Okan Doğan
18:47-18:53 S-002 ACTH ölçümünde örnek stabilitesi ve diğer preanalitik etkenler – Oytun Portakal
18:53-19:00 S-003 Yetersiz örnek hacminin biyokimyasal parametrelere etkisi – Özlem Doğan
29 Nisan 2018, Pazar
09:00 -10:40 Oturum Başkanları:
Sedef Yenice, Erdinç Devrim
09:00 – 09:20 İmmünokimyada Preanalitik Evre – Didem Barlak Keti
09:20 – 09:40 İleri Analiz Tekniklerinde (Kütle Spektrometri, Atomik Absorbsiyon vb.) Preanalitik Evre – Fehime Benli Aksungar
09:40 – 10:00 Terapötik ve Bağımlılık Yapan İlaç Analizlerinde Preanalitik Evre – Çiğdem Karakükçü
10:00 – 10:20 Kan Gazı ve pH Testleriyle İlgili Preanalitik Evre – Cevat Yazıcı
10:20 – 10:27 S-004 Acil serviste luer adaptör kullanımının hemoliz indeksi üzerine etkisi – Hüseyin Kurku
10:27-10:33 S-005  Tam kan sayım parametrelerinin farklı saklama koşullarındaki stabilitesi – Müjgan Ercan
10:33 – 10:40 S-006 Preanalitik süreç değerlendirmesinde bir devlet hastanesinin  4 yıllık deneyimi ve eğitimin etkisi – Mehmet Fatih Alpdemir
10:40 – 11:00 Ara
11:00-12:40 Oturum Başkanları:
Abdurrahman Coşkun, Melek Demir
11:00 – 11:20 Pnömatik Sistemler: Özellikleri Ve Preanalitik Evredeki Önemleri – Çiğdem Sönmez
11:20 – 11:40 Santrifügasyon ve Preanalitik Hatalar, Testlere Yansımaları – Alper Gümüş   
11:40 – 12:00 Numune Hazırlamanın Preanalitik Evredeki Önemi: Ekipman ve Pipetleme – Koza Murat
12:00 – 12:20 Preanalitik Evre Ile Ilgili Vaka Sunumları I – Fatma Taneli
12:20 – 12:27 S-007 Bilecik Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarın’da örnek redlerinin altı sigma metodolojisine göre değerlendirilmesi – Saadet Çelik
12:27 – 12:33 S-008 Özel bir hastanede kalite serüveni –  N. Yasemin Ardıçoğlu Akışın
12:40 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:20 Oturum Başkanları:
Süleyman Demir,  İlhan Yaylım
14:00 – 14:20 Hematoloji ve Flow Sitometri Laboratuvarlarında Preanalitik Evre – Mesude Falay
14:20 – 14:40 Hemostaz Laboratuvarlarında Preanalitik Evre – Sabahattin Muhtaroğlu
14:40 – 15:00 TBD Hemostaz Testlerinde Preanalitik Evre Anket Sonuçları – Mehmet Şeneş
15:00 – 15:07 S-010 Eritrosit sedimantasyon hızı üzerine diurnal varyasyonun etkisi – Muammer Yücel
15:07 – 15:13 S-011 Uzamış bekleme süresinin hematokrit sonuçlarına etkisi nasıl aşılır: düzeltilmiş hematokrit değeri – Deniz İlhan Topçu
15:13 – 15:20 S-012  Koagülasyon testlerinde preanalitik hatalar üzerine bir değerlendirme – Elmas Öğüş
15:20 – 15:40 Ara
15:40-17:30 Oturum Başkanları:
Zeki Arı,  Serpil Turhan
15:40 – 16:00 Şehir Hastaneleri Sürecinde Preanalitik Evre – Aylin Haklıgör, Damla Kayalp
16:20 – 16:40 Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Preanalitik Hata Kaynakları – Fazıla Erkal
16:20 – 16:40 Postürün ve Egzersizin Laboratuvar Testlerine Etkileri – Ayfer Çolak
16:40 – 17:00 Preanalitik Evre İle İlgili Vaka Sunumları II – Esin Avcı
17:00 – 17:30 Kapanış