Bildiri Özeti Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları

Bildiri Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları:

 • Postür ve egzersizin test sonuçlarına etkisi, biyolojik varyasyon
 • Santrifügasyon ve preanalitik hatalar
 • Numune alma
 • Numune alma tüplerinin validasyon ve verifikasyonları
 • Serum – plazma farkı, analizlere etkileri
 • Ekipman ve pipetleme, önemi
 • Numune transferi
 • Pnömatik sistemler ve preanalitik evrede önemleri
 • Hematoloji ve hemostaz laboratuvarlarında preanalitik evre
 • İmmünokimyasal analizde preanalitik evre
 • İdrar analizlerinde preanalitik evre
 • Kan gazı analizlerinde preanalitik evre
 • Terapötik ve bağımlılık yapan ilaçların analizinde preanalitik evre
 • İleri analizinde (MS, AAS) prenalitik evre
 • Hastabaşı testlerde preanalitik evre
 • Preanalitik evrede kalite kontrol, kalite güvencesi ve risk yönetimi
 • Preanalitik evre kalite indikatörleri ve raporlanmaları
 • Preanalitik evrenin kontrolünde HBYS/LBYS
 • Preanalitik evrede eğitim
 • Şehir hastaneleri sürecinde preanalitik evre