29 Nisan, Pazar, Poster Sunumları

Poster No. Konu Başlığı Sunucu Yazar Kurum Şehir
P-032 SERUM SEPARATÖR TÜPLERİN
TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN STABİLİTESİNE ETKİSİ
Belkıs Narlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara Ankara
P-033 İN VİTRO OLUŞTURULAN HEMOLİZİN
SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Kardelen Kocaman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara Ankara
P-035 ACİL LABORATUVARINDA ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE ALKOL TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice Sürer SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara Ankara
P-037 PREANALİTİK HATALARIN KLİNİK LABORATUVARDA TEST KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Ziya Hopa Gaziosmanpaşa Unıversity,Medicine Faculty, Departmen of Biochemistry, Tokat Tokat
P-038 EDTA’YA BAĞLI YALANCI TROMBOSİTOPENİ Serap Kant Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı,  Trabzon Trabzon
P-039 FORMALİNDE-FİKSE VE PARAFİNE GÖMÜLÜ DOKU İŞLEM SÜRECİNİN PREANALTİK FAKTÖR OLARAK ETKİSİ Handan Tuncel İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı,  İstanbul İstanbul
P-040 ÜNİVERSİTE HASTANESİ MERKEZİ LABORATUVARINDA PRE-ANALİTİK SÜREÇ RET NEDENLERİNİN DÜZENLENMESİ Zeki Arı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Manisa
P-041 PLAZMA HOMOSİSTEİN ÖLÇÜMLERİNE DON-ÇÖZ OLAYININ ETKİSİ Duygu Eryavuz Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Konya
P-043 LİPEMİNİN PROTROMBIN ZAMANI TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SUNUMU Abdullah Sivrikaya Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Konya
P-044 BİYOKİMYA LABORATUVARINA GELEN AMONYAK ÖRNEKLERİNDEKİ HEMOLİZ ORANLARI Erman Yaldız Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A. D., Konya Konya
P-045 PREANALİTİK HATALARA NEDEN OLAN FAKTÖRLERLE İLGİLİ İNTÖRN BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İnayet Güntürk Erciyes Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.D. Kayseri Kayseri
P-046 FARKLI PREANALİTİK KOŞULLARIN LENFOSİT ALT GRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ Rabia Korkmaz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul İstanbul
P-048 FARKLI MARKA İNSÜLİN ENJEKTÖRLERİNİN
KAN HEPARİNİZASYONUNA ETKİSİ
Fatma Dağlı Çetin Şen Bilim ve sanat Merkezi, Kayseri Kayseri
P-049 PERİFERİK YAYMA VE BOYAMA SİSTEMİNİN PREANALİTİK STANDARDİZASYONUNDA ETKİLİ FAKTÖRLER İbrahim Kılınç Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya Konya
P-050      YOĞUN EGZERSİZİN BİLİRUBİN SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Tuncay Seyrekel Yozgat Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Yozgat Yozgat
P-051 OTOMATIK KAN ÖRNEKLERİNİN AYRILMASI: BİR ÜNİVERSİTE DENEYİMİ Oytun Portakal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Merkez Laboratuvarı, Ankara Ankara
P-052 ULUSAL LABORATUVAR HATASI SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE BİR DEVLET HATANESİNDE PREANALİTİK SÜREÇ Mehmet Fatih Alpdemir Balıkesir Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Balıkesir Balıkesir
P-053 YÜKSEK DUYARLILIKLI KARDİYAK TROPONİN T VE KREATİN KİNAZ MB ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE HEPARİNİN ETKİSİ İlknur Alkan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara
P-054 YÜKSEK DUYARLILIKLI TROPONİN T VE KREATİN KİNAZ MB ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE HEMOLİZİN ETKİSİ Emel Çolak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara Ankara
P-055 YÜKSEK DUYARLILIKLI KARDİYAK TROPONİN T VE KREATİN KİNAZ MB ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE LİPEMİNİN ETKİSİ Mehmet Şeneş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara
Ankara
P-056 KATYON DEĞİŞTİRİCİ KROMATOGRAFİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLEN HEMOGLOBİN A1c’ NİN ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ Derya Koçer Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Kayseri Kayseri
P-057 KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINDA FMEA YÖNTEMLİ RİSK ANALİZİ SONUÇLARININ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ VERİLERİYLE KIYASLANMASI Canan Karadağ Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı Kayseri
P-058 İMMÜNOASSAY YÖNTEMLERDE LİPEMİ İNTERFERANSI Cemile Öz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Antalya, Türkiye Antalya
P-059 BİR KIRMIZI PANCAR HİKAYESİ Merve Cesur Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Antalya, Türkiye Antalya
P-060 SANTRİFÜJ GÜCÜNÜN KOAGÜLASYON TESTLERİNE ETKİSİ İ. Ömür Acar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi,
Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara
Ankara
P-061 PREANALİTİK EVREDE KANTİTATİF HEMOGLOBİN TAYİNİNİN ÖNEMİ Ayla Yıldız S.B.Ü.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İstanbul
P-062 SPOT İDRARDA  İYOT TAYİNİNİN  SAKLAMA KOŞULLARI VE BEKLEME SÜRESİNİN PREANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ Hümeyra Acıkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,  Kayseri Kayseri