28 Nisan, Cumartesi, Poster Sunumları

Poster No. Konu Başlığı Sunucu Yazar Kurum Şehir
 P-031 MULTİPLE SKLEROZİS HASTALARINDA PENTRAXİN-3’ÜN BİYOBELİRTEÇ OLARAK SERUM PLAZMADA DEĞERLENDİRİLMESİ  Burak Arslan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara  Ankara
P-003 ESER ELEMENT TAYİNİNDE JELLİ TÜP KULLANIMI UYGUN MUDUR?  Neslihan Sungur Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  Kayseri
P-005 HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNDE HASTALARA ÖZEL DÜZENLEME TECRÜBEMİZ Ömer Kaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Konya Konya
P-007 PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMİNİN HEMOLİZ ORANLARINA ETKİSİ Samet Çam Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çorum Çorum
P-008 MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN KANDA ETANOL TAYİNİ NUMUNE TRANSFERİ VE RET ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin Tuba Sutaşır İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul İstanbul
P-009  CK MB AKTİVİTE VE KÜTLE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Gülsen Şener              Mehmet Akif Ersoy  GKDC Hastanesi Tıbbi Biyokimya, İstanbul İstanbul
P-010 FARKLI KAN ALMA TÜPLERİNDE  BAZI BİYOKİMYA TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arzu Kösem Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya  Laboratuvarı Ankara
 P-042 KROMATOGRAFİK HOMOSİSTEİN ÖLÇÜMÜ İÇİN EKSTRAKTE EDİLEN ÖRNEKLERDE DEPOLAMANIN ETKİSİ  Mehmet Yıldırımel  Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya  Konya
P-012 EDTA İÇEREN TÜPLERİN DİK VEYA YATAY BEKLETİLMESİNİN TAM KAN SAYIMI SONUÇLARINA ETKİSİ İsmail Aytaç Acar Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çorum Çorum
P-013 HİPOPOTASEMİK PERİYODİK PARALİZİ, POTASYUM TEDAVİSİNE DRAMATİK CEVAP: VAKA SUNUMU Öznur Köylü Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Konya Konya
P-014 ETANOL TESTİNİN İŞLEM ZAMANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Hikmet Can Çubukçu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara Ankara
P-015 KAYSERİ BÖLGESİ PRENATAL TARAMA TEST İSTEMLERİNİN SON YILLARDAKİ KULLANIM ORANLARINA FARKLI BİR BAKIŞ Nahide Ekici Günay Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Departmanı, Kayseri Kayseri
P-016 VİTAMİN D’NİN İSKEMİK İNME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nahide Ekici Günay Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Departmanı, Kayseri Kayseri
P-017 İDRAR ORGANİK ASİT ANALİZİ İSTEMİ OLAN NUMUNELERDE UYGUNSUZLUK ORANI Sedat Abuşoğlu Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Konya
P-018 SERBEST PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN TESTİNİN GEREKSİZ İSTEMİ NASIL ÖNLENİR? Aliseydi Bozkurt Üroloji, Erzincan Üniversitesi Tıp fakültesi,  Erzincan Erzincan
P-019 TURNİKELİ TEK TARAFLI TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTALARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF APELİN, KALSİYUM VE ALBUMİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hakan Vatansev Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Konya Konya
P-020 LİPİT PROFİLİ İLE İKTER VE LİPEMİ İNDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI Tuba Batur Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Van Van
P-021 ÖLÇÜM ZAMANININ VE SICAKLIĞIN BAZI TÜMÖR BELİRTEÇLERİ VE HORMONLARIN STABİLİTESİNE ETKİSİ Gökhan Çakırca Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Şanlıurfa Şanlıurfa
P-022 İDRAR KORTİZOL TAYİNİ ÜZERİNE PREANALİTİK EKSTRAKSİYON UYGULAMASININ ETKİSİ Ali Ünlü Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Konya
P-023 KOAGÜLASYON TESTLERİ İÇİN HATA KAYNAĞI OLAN YÜKSEK HEMATOKRİT DÜZEYLERİNİN ORANI Özlem Doğan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Ankara
P-024 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANE HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-2 MERKEZİ LABORATUVAR-2 KURGUSUNDA ARTAN İŞ YÜKÜNÜN TRANSFER SÜRELERİNE ETKİSİ Pınar Eker İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı-2 Merkezi Laboratuvar-2 İstanbul
P-025 ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZININ ÖLÇÜMÜNDE VES-MATİC 200 CİHAZI İLE MODİFİYE WESTERGREN YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Çiğdem Topkaya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İstanbul
P-026 ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDEKİ  İDRAR ANALİZLERİNDE PREANALİTİK HATA KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sema Nur Ayyıldız Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara Ankara
P-027 TURNİKELİ TEK TARAFLI TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTALARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF OMENTİN VE VİSFATİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hüsamettin Vatansev Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya Konya
P-028 RUTİN BİYOKİMYA PARAMETRELERİNDE TOPLAM TEST SÜRECİ Çiğdem Fidan  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara Ankara
P-029 FARKLI GÜNLERDE TROPONİN TOPLAM TEST SÜRECİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Gülşah Demirci  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara Ankara
P-030 MAKROPROLAKTİN: TÜM HİPERPROLAKTİNEMİLİ
HASTALAR TARANMALI MI?
Didem Barlak Keti Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya, Kayseri Kayseri